بررسی خطاهای رایج در نصب SqlServer وحل آن

  • احمدهادیزاده
  • 1400/11/03
بررسی خطاهای رایج در نصب SqlServer  وحل آن
بررسی خطاهای رایج در نصب SqlServer وحل آن

حتما شما هم درهنگام نصب اولیه یا نصب مجدد sql server دچار خطاهای مختلفی میشوید که بعضا جوابی هم برای آن در اینترنت پیدا نمیکنید و دچار سردرگمی برای حل خطاهای آن می شوید .در این ویدیو من چند خطای رایج و احتمالی ومهم ، در هنگام نصب را برای شما حل خواهم کرد. مادر این آموزشبه بررسی بعضی از نکات کلیدی و مهم در بروز خطا در نصب SQL Server خواهیم پرداخت.

اگر خطای دیگری نیز بعد از این آموزش دارید میتوانید در وب سایت Asancode.com در زیر همین آموزش بپرسید تا به شما کمکم کنم.

سرفصل های این دوره :

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب